100.000 Επισκέψεις!

Η ιστοσελίδα μας ξεπέρασε τις 100.000 επισκέψεις!

Ανανέωση ιστοσελίδας

Ευχαριστώ θερμά τον παπά Θεόδωρα και την ενορία του χωριού μας