Ο Αΐμονας στο διαδίκτυο

Στην σημερινή εποχή το διαδίκτυο έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο ενημέρωσης, πληροφοριών και επικοινωνίας.

Στο γνωστό πλέον facebook έχουν δημιουργηθεί από Αϊμονιώτες χρήστες δύο ιστοσελίδες του facebook καθώς επίσης τρεις ομάδες για το χωριό μας:

Ομάδες είναι οι παρακάτω:

 

Δείτε επίσης το προφίλ των παρακάτω καλλιτεχνών μας