Καλλιτέχνες Παλαιότεροι1

Ο Αΐμονας έχει αναδείξει και συνεχίζει να αναδεικνύει ολοένα και περισσότερα μουσικά ταλέντα.

Οι πιο γνωστοί και καταξιωμένοι του χωριού είναι οι ακόλουθοι: