Ιστορικές στιγμές του Αΐμονα

Όπως όλα τα χωριά της Κρήτης έτσι και ο Αΐμονας έχει περάσει τις δικές του ιστορικές στιγμές. Κάποιες από αυτές ήταν οι παρακάτω: 

 

'Ολα τα στοιχεία είναι αποσπάσματα από το βιβλίο «ΑΪΜΟΝΑΣ Παράδοση - Ιστορία - Μνημεία - Λαογραφία» του δασκάλου Εμμανουήλ Ανδ. Κοντογιάννη.