Εμφύλιος Πόλεμος 1946 – 1949

Μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα το 1944, άρχισε η διαμάχης μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων με στόχο την κατάληψη της εξουσίας. Δυστυχώς υπήρξαν και στον Αΐμονα θύματα στις μάχες του Συμμοριτοπόλεμου. Νεκροί έπεσαν οι Κωνσταντίνος Γ. Φλουρής, Εμμανουήλ Αντ. Σηφάκης και ο Ιωάννης Στ. Παπαδάκης. Επίσης όμως διακρίθηκα για την δράση τους δυο χωριανοί μας. Ο Ιωάννης Δ. Πάγκαλος, δάσκαλος, υπηρέτησε ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός στην περιοχή της Βέροιας. Για τις επιτυχίες του απενεμήθη τιμητικά ο βαθμός του Υπολοχαγού και κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του υπηρεσίας τιμήθηκε με οκτώ παράσημα. Ο δεύτερος ήταν ο Γεώργιος Χ. Τερζάκης ή Τσαγκάρης. ο οποίος υπηρέτησε στα Λ.Ο.Κ. σαν οπλίτης. Τιμήθηκε με δύο πολεμικούς σταυρούς και του προτάθηκε να γίνει Υπαξιωματικός, πράγμα που δεν αποδέχθηκε. Άλλοι Αϊμονιώτες που διατέλεσαν Έφεδροι Αξιωματικοί είναι οι Ιωάννης Δ. Πάγκαλος, Μιχαήλ Θ. Σαμόλης, Παντελής Μ. Λιναρίτης, Εμμανουήλ Ανδ. Κοντογιάννης, Παντελής Κ. Φλουρής, Ελευθέριος Ε. Λιναρίτης, Εμμανουήλ Δ. Φλουρής, Κωνσταντίνος Αντ. Λιναρίης, Βασίλειος Κ. Βερτούδος και Ιωάννης Σπ. Πάγκαλος.

Επιστροφή στις ιστορικές στιγμές