Θρύλοι και Παραδόσεις

Όπως όλα τα χωριά της Κρήτης και της Ελλάδας γενικώς έτσι και ο Αΐμονας έχει τους δικούς του θρύλους και τις παραδόσεις του.

Διαλέξετε παρακάτω:

Θρύλλοι
Παραδόσεις