Θρύλοι

Όπως όλα τα χωριά της Κρήτης έτσι και ο Αΐμονας έχει τους δικούς του Θρύλους και Παραδόσεις.

 


'Ολα τα παρακάτω στοιχεία είναι αποσπάσματα από το βιβλίο «ΑΪΜΟΝΑΣ Παράδοση - Ιστορία - Μνημεία - Λαογραφία» του δασκάλου Εμμανουήλ Ανδ. Κοντογιάννη.