Παραδόσεις

Παραδόσεις του χωριού μας

 

'Ολα τα παρακάτω στοιχεία είναι αποσπάσματα από το βιβλίο «ΑΪΜΟΝΑΣ Παράδοση - Ιστορία - Μνημεία - Λαογραφία» του δασκάλου Εμμανουήλ Ανδ. Κοντογιάννη.