Φωτογραφίες – Το χωριό – 2016

Φωτογραφίες από τον Β. Σ.

Άλλες φωτογραφίες από το χωριό