Αγίου Δημητρίου & 28η Οκτωβρίου 2014

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014