Αγίου Θεοδώρου 2019

Φωτογραφίες από πάτερ Θεόδωρο Σηφάκη

Δείτε παρακάτω βίντεο από τον πατήρ Ρωμανό Αναστασιάδη

και από τον προφίλ facebook Αΐμονας Μυλοποτάμου

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2019