Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 2020

Φωτογραφίες από τον Γιάννη Σηφάκη
Φωτογραφίες από το facebook προφίλ Χώνος Μυλοποτάμου
Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2020