Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 2020

Φωτογραφίες από τον Γιάννη Σηφάκη
Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2020