Αιμοδοσία 2008

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2008