Γεώργιος Σκουλούδης – Λόρδος

Γιώργος Σκουλούδης - Λόρδος

Ο Γεώργιος Σκουλούδης ή Λόρδος γεννήθηκε στον Αΐμονα.

Ασχολήθηκε με τη λύρα το τραγούδι και διασκέδαζε για αρκετά χρόνια στον Αΐμονα και στα γύρω χωριά.

Ασχολήθηκε με τα αγροτικά αλλά έφτιαχνε και καρέκλες τα τελευταία χρόνια.


Ζει ακόμα και μένει στο Ηράκλειο.

Παλαιότεροι καλλιτέχνες

Νεώτεροι καλλιτέχνες