Γεώργιος Σκουλούδης – Λόρδος

Γιώργος Σκουλούδης - Λόρδος

Ο Γεώργιος Σκουλούδης ή Λόρδος γεννήθηκε στου Κωστεφάνου το 1933. Το 1953 παντρεύτηκε παντρεύτηκε από τον Αΐμονα και μετακόμισε μόνιμα εκεί.

Ασχολήθηκε με τη λύρα και το τραγούδι και διασκέδαζε για αρκετά χρόνια στον Αΐμονα και στα γύρω χωριά.

Ασχολήθηκε με τα αγροτικά αλλά έφτιαχνε και καρέκλες τα τελευταία χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια μετακόμισε και ζει ακόμα στο Ηράκλειο.

Παλαιότεροι καλλιτέχνες

Νεώτεροι καλλιτέχνες