Θεοφάνεια 2020

Φωτογραφίες από Αΐμονας Μυλοποτάμου
Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2020