Κάλαντα 2015

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015