Καθαρισμός χωριού 2017

2 Απριλίου 2017

Φωτογραφίες από Αΐμονας Μυλοποτάμου

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2017