Πανηγύρι 2005 με τον Νίκο Γωνιανάκη

26 Ιουλίου 2005

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2005