Πανηγύρι 2006 με τον Μιχάλη Αλεφαντινό και τον Μανόλη Κακλή

26 Ιουλίου 2006

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2006