Πανηγύρι 2009 με τον Γιώργο Βάμβουκα

26 Ιουλίου 2009

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2009