Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Ίδρυση Πολιτιστικού Συλλόγου