Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Ιστορία και πολιτιστική δράση του συλλόγου