Επιλέξετε παρακάτω:

Εμμανουήλ Ανδ. Κοντογιάννη

ΑΪΜΟΝΑΣ Παράδοση – Ιστορία – Μνημεία – Λαογραφία (1986)

Δημήτριος Βασ. Σαμόλης

Κρητικά Μερακλήκια

Μανόλης Γ. Κοντογιάννης

Ερωτοκελαϊδίσματα

Χρύσα Ι. Παγκάλου

Ονείρου Οδύσσεια

Ειρήνη Μάθεση Τερζάκη

Ζήσε ξανά σαν παιδί – Αξίζει να το ζεις

Σου πάει να γελάς

Η Γη της Λεβεντιάς

Κρητικά Μερακλήκια

του Δημητρίου Βασ. Σαμόλη