Πρωτομαγιά 2004

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2004