Πρωτομαγιά 2017

Φωτογραφίες από Αΐμονας Μυλοποτάμου

Φωτογραφίες από την Μαρία Κοσμαδάκη

Φωτογραφίες από την Μαρία Καρτερή

Φωτογραφίες από την Ntina GP

Φωτογραφίες από την Κατερίνα Παπαδοπούλου

Φωτογραφίες από τον πάτερ Θεόδωρο Σηφάκη

Φωτογραφίες από τον πάτερ Πορφύιο Αουάντ

Φωτογραφίες από τον πάτερ Μανόλη Βρέντζο

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2017