Πρωτοχρονιά 2009

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2009