Πρωτοχρονιά 2017

Φωτογραφίες  και βίντεο από Αΐμονας Μυλοποτάμου

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2017