Σπουδές του νήματος από το Πανεπιστήμιο των Ορέων

8 Ιουλίου 2017

Μικρές σπουδές του νήματος – Στον Αΐμονα θερίζουμε χρυσό λινάρι. Ευχαριστούμε την κα. Βαρβάρα Τερζάκη για τις φωτογραφίες.

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2017