Τουρκοκρατία

Tεκτενόμενα και στον Αΐμονα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.