Τοπωνυμίες

πως πήραν το όνομα τοποθεσίες του χωριού