Ευχαριστούμε την Ulla Karge για τις φωτογραφίες του χωριού μας που τραβήχτηκαν το 2006.

Vielen Dank!

Άλλες φωτογραφίες από το χωριό