Πρωτομαγιά 2003

Άλλες φωτογραφίες από τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2003