Γεννήθηκε το 1957, στον Αΐμονα, στο ορεινό Μυλοπόταμο. Τελείωσε το Λύκειο στο Πέραμα Ρεθύμνης. Σπούδασε στην Αθήνα Δημοσιογραφία, συνέχισε στο Λονδίνο σπουδές στην Επικοινωνία.