Αΐμονας Μυλοποτάμου

Θρύλοι, Παραδόσεις, Ιστορικές στιγμές, Προσωπικότητες και πολιτιστική δράση του συλλόγου

Το χωριό

Το χωριό Αΐμονας βρίσκεται στο Μέσα Μυλοπόταμο του Δήμου Κουλούκωνα, στο Νομό Ρεθύμνης της Κρήτης. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του Νομού και απέχει 6 χλμ. από τα σύνορα του Νομού Ηρακλείου.

Ιστορικά γεγονότα

Όπως σε όλα τα χωριά της Κρήτης, πολλά διαδραματίστηκαν σε διάφορες περιόδους στον Αΐμονα

Διαβάστε κάποια από τα δρώμενα ανά εποχή.

Πολιτιστικός Σύλλογος

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 άρχισαν να γίνονται διάφορες προσπάθειες για την εξύψωση του πολιτιστικού επιπέδου του Αΐμονα από την πλευρά του κράτους αλλά και από ιδιωτική πρωτοβουλία.