Ανδρέας Εμμ. Πάγκαλος

Ανδρέας Πάγκαλος

Γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1936 στον Αΐμονα και είναι το τελευταίο παιδί της πολυμελούς οικογένειάς του.

Μικρός βίωσε την γερμανική κατοχή και μεγάλωσε με στερήσεις όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Παίζει αυτοδίδακτα λαούτο από την ηλικία των 17.

Επαγγελματικά έπαιξε πρώτη φορά με το συγχωριανό λυράρη Στέλιο Συγλέτο. Επίσης έπαιξε με πολλούς λυράρηδες από τα τριγύρω χωριά μέχρι 35 ετών.

Δεν ασχολήθηκε στην συνέχεια επαγγελματικά καθώς μετακόμισε στην Αθήνα και αφοσιώθηκε στην οικογένεια του.

Παλαιότεροι καλλιτέχνες

Νεώτεροι καλλιτέχνες